Shri Mataji – Mistrz duchowy, który każdego czyni jego własnym mistrzem


Shri Mataji była jedyną istotą w historii ludzkości, która dokonała odkrycia metody spontanicznego, bezwysiłkowego przebudzenia energii Kundalini na skalę masową. Shri Mataji jest bardziej postrzegana jako pełna miłości i wyrozumiałości Matka, aniżeli surowy nauczyciel, o jakich można poczytać w historii zmagań duchowych, w szczególności w Indiach. Moje osobiste kontakty ze Shri Mataji nie były zbyt intensywne, gdyż kiedy rozpocząłem swą praktykę medytacji, Ona była już w podeszłym fizycznie wieku i bezpośredni kontakt wszystkich praktykujących Sahaja Yogę nie był już tak intensywny jak np. jeszcze w latach ’90. Jednakże związek z Jej wszechmocną istotą mogłem poczuć od początku swej medytacji. Podążając za wskazówkami bardziej doświadczonych joginów oraz słuchając bezcennych wykładów i przemówień Shri Mataji, ku mojemu zdumieniu po kolei odkrywałem, że wszystko o czym mówi Shri Mataji jest prawdą i byłem w stanie doświadczyć tego w medytacji oraz codziennym życiu. Shri Mataji pragnęła by cała ludzkość mogła doznać przebudzenia energii Kundalini, a tym samym by poprzez to duchowe oświecenie każdy mógł stać się swoim własnym mistrzem. Medytując, odczuwałem wewnętrznie, iż Shri Mataji mnie prowadzi, ukazując mi krok po kroku coraz większe bogactwo duchowego poznania i drogę do ustabilizowania w sobie przysłowiowego mistrzostwa wobec samego siebie. W końcu na początku praktyki każdy potrzebuje wsparcia, wskazówek i odpowiedzi na pojawiające się pytania. Jednakże po ustabilizowaniu w sobie stanu medytacji i połączenia z Boskością wskazówki czy też odpowiedzi na pytania pojawiają się spontanicznie, bez jakiegokolwiek wysiłku mentalnego z naszej strony. Tak było też w moim przypadku. Do tej pory jestem zachwycony jak przeciwności życia codziennego mogą zostać rozwiązane bez udziału naszej energii sfery emocjonalnej czy też umysłowej. Tylko dzięki temu, że w medytacji potrafimy oddać swoje, małe problemy do rozwiązania przez siłę, z którą jesteśmy połączeni poprzez energię Kundalini.

Praktyka Sahaja Yogi odkryła przede mną wiele sfer, które do tej pory były dla mnie nieznane, a po jakimś czasie uświadomiłem sobie, iż Shri Mataji jest wyjątkowym Mistrzem duchowym, gdyż nie pragnie by ślepo wierzyć we wszystko co mówi, lecz zachęca do doświadczenia i daje narzędzia do zgłębiania siebie samego by ostatecznie każdy z nas poczuł, że jest swoim własnym mistrzem.