Ego – jak się pozbyć.

Czym jest ego?

Ostatnio pisałem o sercu a największym wrogiem serca jest ego, ponieważ to właśnie ego sprawia, że serce staje się jak kamień.

A zatem jak się pozbyć ego?

Aby poznać „technikę” na pozbycie się ego należy przede wszystkim dowiedzieć się czym jest ego i jak powstaje w nas.

Ego to balon, który tworzy się po lewej stronie głowy, na końcu prawego sympatycznego systemu nerwowego w wyniku tych rzeczy, które sprawiają, że czujemy się szczęśliwi. Szczęścia nie należy mylić jednak z radością, które pochodzi z serca i nie jest od niczego uzależnione.

Możemy się czuć szczęśliwi z wielu powodów, z jedzenia, z pracy, z kolejnego zakupu, z jakiegoś osiągnięcia itp. Ego sprawia, że czujemy się lepsi od innych, że mamy rację. Egoiści zawsze próbują rozwiązać wszystko poprzez inteligencję. Niezwykle ciężko jest w sobie rozpoznać ego, ponieważ to ono sprawia innym ból nie zaś nam samym, co więcej często nie czujemy w sercu, że sprawiamy komuś ból. Osoby z ego można łatwo rozpoznać, przede wszystkim po tym, że są głupie. Ego sprawia, że podejmujemy wiele niemądrych decyzji w życiu, ponieważ zapomnieliśmy o Bogu i naszej relacji z Nim. Zbyt duże ego przeradza się w przemoc, na przykład możemy stać się agresywnym biznesmenem albo cały naród może stać się agresorem. Historia dała wiele takich przykładów. Aby rozpoznać ego musimy się wznieść ponad umysł.

Nie jesteś tymi myślami.

Po doświadczeniu samorealizacji jedną z najpiękniejszych rzeczy jaka zaczyna się dziać w nas to zaczynamy oddzielać się od samych siebie, pierwszy raz w życiu zaczynamy widzieć swoje ego i swoje myśli jako osobny twór, z którym już się nie identyfikujemy. Nasza uwaga zostaje wypchnięta ponad umysł. Doprawdy ciężko jest mi opisać ten proces, tak samo jak ciężko jest opisać piękno przebudzenia się z iluzji w jakiej się żyło. Oczywiście nie dzieje się to z dnia na dzień, ponieważ samorealizacja jest żywym procesem dlatego oddzielanie się siebie od siebie następuje powoli wraz z pogłębianiem się medytacji lub możemy napisać wraz z otwieraniem się naszego serca na Boga.

Zmniejszanie się ego.

Jest wiele sposobów na to, aby zmniejszyć ego.

Podczas medytacji gdy wybaczamy sobie i innych „balonik” zaczyna się zmniejszać tworząc miejsce na przejście energii Kundalini. Stojąc przed lustrem i śmiejąc się z siebie (bez sarkazmu) również zmniejszamy ego. Z ego nie należy walczyć, agresja przeciwko agresji tylko jeszcze bardziej napompuje ego, najlepiej jest poddać ego boskości. Nie poddajemy naszego majątku, ani naszych relacji z innymi, ani naszego serca – nie. Poddajemy to co sami osiągnęliśmy – nasze ego. Oddajemy to czego nie potrzebujemy stając się piękną istotą ludzką, pełną współczucia i miłości czego i Tobie poszukiwaczu prawdy z całego serca życzę.