Duchowa strona czakr i jak zatrzymać myśli.


Niedawno pisałem o materialnej stronie czakr, która musi być czysta jeżeli pragniemy wzrastać duchowo. Drugą stroną, którą należy oczyścić jest sfera duchowa czakr. W każda czakra reprezentuje poszczególne jakości, którymi opiekuje się odpowiedni aspekt Boga.

Na przykład Jezus Chrystus rezyduje w czakrze Agnya, zaś jakością tej czakry jest przebaczenie. Zatem najlepszym sposobem na to, aby duchowa część czakry została obudzona, aby czakra się otworzyła będzie po otrzymaniu Samorealizacji wybaczenie innym i wybaczenie sobie. Nie musimy nic więcej robić, wystarczy w sercu wybaczyć.

Dodatkowo po otrzymaniu Samorealizacji możemy zwrócić się do danego aspektu Boga o pomoc w obudzeniu poszczególnych jakości w nas. Jest to możliwe, ponieważ otrzymaliśmy faktyczne połączenie z Bogiem, otrzymaliśmy Jogę, a zatem nasze prośby będą działać i nie jest to już rytuał ale coś co działa.

Pamiętam jak po kilku miesiącach medytacji w Sahaja Jodze energia Kundalini zatrzymała się na poziomie czakry Agnya, zamiast stanu medytacji miałem myśli. Jak pomóc Kundalini, aby przeszła wyżej? Wybaczam z całych sił, jest mały postęp ale wciąż czuć, że czakra się nie otwiera, Kundalini nie przechodzi, czegoś brakuje. Wtedy powiedziałem modlitwę „Ojcze Nasz”. Nie było to rytualistyczne mówienie jak w kościele ale z pełnym szacunkiem, wdzięcznością i zrozumieniem każdego słowa zacząłem medytować nad tym co mówię. Po kilku próbach z coraz to większym oddaniem i pokorą wreszcie czakra otwiera się, myśli zanikają, Kundalini przechodzi wyżej, a ja dostaję przepustkę do kolejnej duchowej klasy.

Diagram z jakościami czakr i kanałów przekazanych przez Shri Mataji jest tutaj.