Drogę dla ludu dawno zaplanowali…


Drogę dla ludu dawno zaplanowali
Scenariusze próby w życie wplątali
Cel wyznaczyli i narzędzia podali
Sumienie zwolnili i wole przekazali

Wynik zebrany na drodze ludzkości
Podsumują na końcu mimo mnogości
Prawda spojrzy w oczy by zasmakować radości
Sprawdzi ile jest w nas duchowej prawości

Projekt jest dziś prawie skończony
Człowiek od prób mocno zmęczony
Mimo tego wędruj do końca początku
Szukaj duszo światła pośród wyjątków