Ponowne pytanie co tu robimy…


Ponowne pytanie co tu robimy
Ponowne nauczanie aż się nauczymy
Ponowne ponownym ponowne goni
Ponowne działanie przed agonią chroni
Ponownie prosimy o nowe życie
Ponownie zatracamy się w ludzkim bycie
Ponowne narodziny bez łona matczynego
Ponowne spojrzenie bez ega własnego
Ponowne wzrastanie bez wysiłku swego
Ponowne budowanie bez mapy ego