Wielka transformacja…


Wielka transformacja przed nami stoi
Transformacja wszystkiego co nas boli
Wszystko się zmieni a człek się boi
Zmieni się dusza bo świat się wyłoni
Demony także zmieniają ludzkość
Zmieniają człowieka na białą kość
Technologia modyfikuje i mocą zwodzi
Mocą nad możliwości gdy człowiek zawodzi
Podzielił się świat na tych co zbłądzili
Świat jednych i drugich odejdzie w jednej chwili
Odejdą i Zostaną tylko ci co prawdę uchwycili
Prawdę co w środku swoim zobaczyli