Moc Kundalini


Moc Kundalini Fragment z „Mowy do yoginów 17.05.1981, Chelsham Road Ashram, Londyn, Anglia

Wszystkie ciężkie rzeczy, wszystkie idą w dół. A Kundalini wznosi się coraz wyżej, ponieważ Ona jest jak ogień. Ogień nigdy nie płonie w dół. On zawsze płonie w górę. Ona też wygląda jak ogień i ma w sobie właściwości ognia. Ogień ma zdolność oczyszczania i wypalenia wszystkiego, co może być wypalone. Oczyszcza rzeczy, których nie może spalić, i spala wszystkie rzeczy, które są łatwopalne, które mogą być spalone.

Więc ta jakość ognia, która istnieje w Kundalini, spala wszystko, co jest bezużyteczne. Tak jak

w naszym domu znajdujemy mnóstwo bezużytecznych rzeczy, bierzemy je do ogrodu i spalamy, załatwione – raz na zawsze koniec z nimi. Więc kiedy Kundalini się unosi, Ona również spala wszystkie bezużyteczne rzeczy, które macie, wszystkie wasze bezużyteczne pragnienia, wasze bezużyteczne pomysły na temat działania. Wszelkiego rodzaju bezużyteczne kumulacje emocji i ego, i wszelkiego rodzaju bezsensowne rzeczy, które są pomiędzy, wszystko jest szybko spalone, ponieważ może być spalone, bo z natury nie jest wieczne.

One nie są wieczne. Są tam tylko tymczasowo. Ona spala wszystko, co jest tymczasowe. I w ten sposób ona oświeca Ducha, ponieważ Duch nie może być przez nic spalony. A to spalanie jest tak piękne, ponieważ wypala wszystko co jest złe, zastałe. Wszystko co zanieczyszcza, wszystko co jest chore – i schładza system.

To jest bardzo interesujące obserwować, jak ta moc ognia staje się chłodnym powiewem. Więc Kundalini wewnątrz nas, przyspiesza w nas żywy proces ewolucji. A mocą Kundalini jest oczyszczanie, więc Ona nas oczyszcza jak ogień. Ona nie oczyszcza nas jak woda, to zaskakujące, Ona nie oczyszcza nas jak woda.

Zatem woda, co woda robi? Woda nigdy niczego nie spala, ale ona rozpuszcza pewne rzeczy. Ona może wchłonąć coś do siebie? Ona może zawierać w sobie jakiś brud. Przypuśćmy, że włożycie do wody jakiś barwnik, woda przyjmie taki kolor. A Kundalini nie przyjmuje koloru – Ona wypala.

Nadążacie za Mną? Więc jeżeli macie w sobie coś złego, Ona to spali, ale tego nie zaabsorbuje. Ona jest czysta. Ona nie może zaabsorbować w siebie tych rzeczy, które ją zanieczyszczą.

Ona nie może być zanieczyszczona. To jest cecha ognia – np. jeżeli włożycie do ognia złoto lub srebro, możecie te rzeczy oczyścić. Wychodzi ich czysta forma – stąd to wiecie, ale jeżeli włożycie złoto czy srebro do wody, nic się nie wydarzy. Co najwyżej możecie je obmyć z zewnątrz, ale od wewnątrz do zewnątrz nie możecie tego zrobić. Więc powierzchownie możecie działać z innymi rzeczami, ale z Kundalini działacie z wewnątrz do zewnątrz.

Twarz również wygląda pięknie, jakby nabrała blasku – nowa jaśniejąca twarz. Ona nie jest ziemista, ani strasznie rozpalona, nie jest też blada i brzydko wyglądająca, ale staje się promienna. Blask, to jest to, co daje wam Kundalini.

,