Mooladhara Czakra

Fragmenty z Programu Publicznego w Los Angeles 26.09.1983 (Video z PL napisami)

Gdy Kundalini unosi się, każde z waszych centrów otrzymuje oświecenie.

W pierwszym centrum odzyskujecie swoją niewinność, wasze oczy stają się niewinne, wasze zachowanie staje się niewinne, nie jesteście wypełnieni pożądaniem i chciwością, nie ma w waszym spojrzeniu pożądliwości i chciwości, ale patrzycie na wszystko z niewinnością, która jest bardzo dużym atutem utraconym przez ludzi, a wy go odzyskujecie.

Taka osoba rozwija w sobie wiele wartości. Jedną z nich jest to, że taka osoba jest przepełniona aromatem, taka osoba posiada ogromną siłę przyciągania, i taka osoba posiada niesamowitą dynamikę, a także atrakcyjność, lecz to słowo jest negatywnie postrzegane, więc nie chcę go używać. Więc lepiej pasuje tutaj magnetyzm. Jej magnes jest w nim przebudzony – to jest centrum magnetyzmu ziemskiego.

Taka osoba rozwija w sobie niebywałe poczucie orientacji i poczucia kierunku. Jeśli umieścicie ją gdziekolwiek, będzie wiedziała dokąd iść. Niczym ptaki, gdziekolwiek je umieścicie, one będą się orientować, gdzie jest północ, południe, wschód i zachód. W ten sam sposób wy również rozwijacie swoją utraconą niewinność i magnes wewnątrz was, dzięki któremu przyjmujecie odpowiedni kierunek.

Ale najważniejsze jest to, że zaczynacie kierować się w stronę mądrości, co samo w sobie jest mądrym postępowaniem. Wy po prostu nie robicie głupich rzeczy, nawet jeśli spróbujecie to zrobić, nie zrobicie tego, ponieważ wy wiecie, że to jest głupie i po prostu tego nie zrobicie. Mam tutaj na myśli to, że dużo łatwiej jest być mądrym niż być głupim, ponieważ jeśli macie być głupimi ludźmi, musicie zejść z drogi, aby być głupcem lub idiotą, lecz jeśli chcecie być normalnymi i mądrymi ludźmi, jest to najłatwiejsze do zrobienia. Lecz to, co ludzie teraz robią wprowadza ich w coraz głębszy stan głupoty i nonsensu, gdyż również niektórzy powiedzieli Mi że robią to, ponieważ myślą, że ich wartością jest byciem nieznośnym.

Jak ostatnio w Londynie odnotowaliśmy dziwny trend, jak to się nazywa? „Punk rock”. Zauważcie, to jest taki dziwny trend. Te biedne dzieciaki nie wiedzą, co one właściwie robią a Ja myślę, że jedyną zasadą tego systemu „punk rock” jest to, że oni starają się tak naprzykrzać, aby przyciągnąć ludzi do siebie lub nadać sobie pewne znaczenie.

Ale jeśli stajecie się Zrealizowanymi Duszami, uświadamiacie sobie swoje znaczenie, gdyż rozumiecie, że jesteście integralną częścią całości, oraz że wasze znaczenie polega na dawaniu Realizacji innym, a to jest najwyższy cel z możliwych, i to powinniście teraz robić, gdyż jesteście świętymi. I w ten oto sposób, cała ta małostkowość będąca rezultatem zewnętrznej płytkości zanika i stajecie się spokojną, dostojną osobowością. Nie można się tego nauczyć poprzez wysłuchiwanie kazań i wykładów, to jest możliwe tylko wtedy, gdy Kundalini się unosi, a wy stajecie się kimś na podobieństwo dostojnego dziecka, bardzo dystyngowanego dziecka.

Widziałam piękny obraz Matki Maryi podczas pierwszych chwil nauki. Gdy zobaczycie Ją jako dziecko, zauważycie jej dostojną osobowość, jako dziecko, Ona została przedstawiona w wieku około 10 lat. Widziałam, że moje wnuki, które nie są jeszcze dorosłe, ale są wyjątkowo dostojne. One chodzą jak królowe, zachowują się jak królowe. W każdym ich zachowaniu widoczna jest ta godność, one nigdy nie zrobią nic powierzchownego, nie będą o nic prosić, one nigdy nie będą płakać z jakiegokolwiek powodu, są takie dostojne i tak dobrze rozumieją, czym jest godność. Nie muszę im tego mówić, gdyż one urodziły się zrealizowane, w ten sam sposób wy się tacy stajecie i nikt wam nie musi mówić, aby robić to czy tamto, wy przecież rozumiecie, że musicie mieć szacunek do samego siebie. To się dzieje z wami automatycznie, to jest urzeczywistnienie i nikt nie musi wam mówić, abyście byli pełni godności, wy po prostu tacy się stajecie.

Widziałam ludzi, którzy byli zupełnie absurdalni. Nawet z tego nurtu „punk rock” mamy kilku ludzi i oni się zmienili tak bardzo, że ludzie nie mogli ich rozpoznać. Ale w tym punk rocku miało miejsce coś złego, że oni nakładali pewnego rodzaju farbę na głowy, i po tym ich oczy stały się bardzo słabe, gdyż te farby zabarwiały jakoś gałkę oczną jakąś farbą, co utrudniało normalne widzenie i oczy stawały się osłabione. Usunięcie efektu tych farb z ich głów, zajęło nam trochę czasu.

Idziemy na złamanie karku mówiąc: „Co w tym złego?” Nie ma nic złego na tym świecie dla kompletnego idioty, ale mądry człowiek zauważy wiele rzeczy, które są absolutnie złe, jak również wiele rzeczy, które są absolutnie słuszne, więc rozwijacie w sobie waszą mądrość poprzez to pierwsze centrum.