Jak interpretować te słowa Chrystusa: „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”?


Pytanie [Joginka tłumaczy]: Spróbuję to krócej ująć. To jest, jak już mamy Realizację, jak już ta siła jest w nas obudzona, jak interpretować te słowa Chrystusa: „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”? Czy to oznacza, że jesteśmy się w stanie całkowicie miłować? 

Shri Mataji: Ha, to jest, to jest prawdziwe pytanie, w samo sedno. Muszę powiedzieć. To właśnie tak kochacie bliźnich, nieprawdaż?

Ponieważ stajecie się kolektywnie świadomi, a nie ponownie poprzez mentalne projekcje, tylko po prostu stajecie się kolektywnie świadomi.

Tak więc na przykład ten dżentelmen, który zadał to pytanie, ma blokadę na poziomie gardła. Czuję to na Moich rękach, że tam jest problem [ Shri Mataji pokazuje prawy palec wskazujący]. Jak to się mówi, czuję to na koniuszkach palców. A dodatkowo jeśli wiem jak to uzdrowić, jak ten problem naprawić, to po prostu to zrobię. 

I to jest dokładnie to, co Chrystus powiedział, żebyście się stali kolektywnie świadomi. Jak On miał to przekazać tym rybakom co to jest kolektywna świadomość?

Więc wyraził to mówiąc symbolicznie: „ Kochaj bliźniego jak siebie samego”, co jest całkowitą niemożliwością, ponieważ to jest mentalna projekcja {umysłowe wyobrażenie}.

Możecie kochać do pewnego stopnia, ale nie całkowicie, absolutnie.

Jednak gdy stajecie się częścią Mnie, to zakładając, że ten palec sprawia Mi kłopot [wskazujący prawej ręki], to masuję go, bo w innym wypadku będzie mi sprawiać dyskomfort. A gdy rozmasowuje swój własny palec to nie czuję, że zobowiązuje go w jakiś sposób lub że czynię wobec niego coś dobrego. Ponieważ kocham Mój palec tak samo jak siebie. [Śmiech]

Tylko po realizacji zrozumiecie co Chrystus powiedział. Wiecie jak bardzo się nawzajem kochaliśmy i jak wszystkie kraje się wzajemnie miłowały. I co narody chrześcijańskie robią sobie nawzajem. Jasno możecie zobaczyć, że nie zrozumieli znaczenia Jego słów.

Nie jesteśmy w stanie podążyć za Chrystusem, jeśli nie narodzimy się ponownie. Za nikim nie jesteśmy w stanie podążać, ponieważ to będzie ta sama mentalna projekcja {umysłowe wyobrażenie}.