Rumi


Czym jest trucizna? 
Wszystko co wykracza poza to, czego potrzebujemy jest trucizną. Może to być władza, lenistwo, jedzenie, ego, ambicja, lęk, gniew, czy cokolwiek innego……

Czym jest lęk?
To nie akceptacja niepewności. Jeśli zaakceptujemy niepewność, przekształci się ona w przygodę.

Czym jest zazdrość?
Brakiem akceptacji powodzenia u innych. Jeśli je zaakceptujemy, przekształci się w inspirację.

Czym jest gniew?
Brakiem akceptacji tego, co leży poza naszą kontrolą. Jeśli to zaakceptujemy, przekształci się w tolerancję.

Czym jest nienawiść?
Brakiem akceptacji innych takimi, jakimi są. Jeśli ich zaakceptujemy bezwarunkowo, przekształci się w miłość. 

Czym jest duchowa dojrzałość?
Kiedy przestaje się próbować zmieniać innych i koncentruje się na zmianie siebie samego.
Kiedy akceptujemy innych takimi, jacy są.
Kiedy rozumiemy, że wszyscy są bliscy prawdy z własnej perspektywy.
Kiedy nauczymy się „pozwolić odejść”, „odpuszczać”.
Kiedy jesteśmy w stanie nie mieć oczekiwań w danej relacji (związku), i dajemy dla przyjemności dawania.
Kiedy rozumiemy, że to co robimy, robimy dla naszego własnego spokoju wewnętrznego.
Kiedy przestajemy pokazywać światu, jak bardzo jesteśmy inteligentni.
Kiedy przestajemy szukać aprobaty w innych.
Kiedy przestajemy porównywać się z innymi.Kiedy jest się w pokoju z sobą samym.
Kiedy jesteśmy w stanie odróżnić „potrzebę” od „chcenia” i pozwalamy odejść temu „chceniu”.