Dar wybaczania…


Dar wybaczania podarowałeś
Dzieło zmiany wewnątrz pokazałeś
Wskazałeś błędy do wypracowania
Zaznaczyłeś grzechy wieku do zabrania

Powiedziałeś wybaczajcie i kochajcie
Nikomu w nocy nic nie zabierajcie
Pozwólcie sobie pomóc gdy padacie
Pochylajcie czoło nie zwlekajcie

Mówisz wielkie dzieła tworzą mali
Nie co święta nie w oddali
Co dzień idą zwykłą drogą
Tam gdzie inni dojść nie mogą

Wielki święty nie pozwoli
Robić z siebie wielkiej roli
Zawsze wskaże najwyższego
Bo jest zwykłym sługą jego