Wiara w Boga to dziś za mało…

Wiara w Boga to dziś za mało
Wiara w wiarę tak się zastało
Wiara i nadzieja daleka od wolności
Wiara sama nie przyniesie boskości
Wiara i religia z poszukiwań zwodzi
Wiara w drodze do Boga nas oswobodzi
Wiara sama odpadnie gdy w Nim będziemy
Wiara niepotrzebna gdy Go znajdziemy