Wojna duchowa…


Wojna duchowa właśnie się toczy
Wielki wojownik w krwi się broczy
Poległ w walce z własnymi rządzami
Bo biegł za fałszywymi celami
Jednak przy nim stoi Stróż prawa
Pamięta jego czyny i imię Sława
Wyciąga rękę lecz się nie schyli
On musi sam ją chwycić w tej właśnie chwili
Osądzać nie możemy bo to bitwa jego
Ciosy zadawane są przez wielkie ego
Dopóki jest czas i wola na przemianę
Wierzymy że z nami w duchu zostanie